Divadelní společnost Františka Kreuzmanna

„Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna" vznikla na podzim r. 2005 jako společnost profesionálních herců se zaměřením především na původní tvorbu.

Přesto, že se věnuje především zájezdové činnosti a jezdí za svými diváky do všech koutů České republiky, premiéry svých představení a jejich reprízy uvádí i v Praze.
V současné době v Divadle Bez Hranic v Nuslích.

Prioritou této divadelní společnosti je přinášet, mimo kvalitní autorské tvorby, díla, se kterými se divák nesetkává na našich jevištích často. Ať už se jedná o nové čí méně známé dramatické texty, nebo dramatizace románů české i světové literatury.
Vrací se ve svých inscenacích k základním hodnotám jako je pravda, čest, láska, odvaha, přátelství. Zároveň ale ukazuje i slabé stránky lidské povahy a především to, že má smysl proti nim bojovat.
Chce to připomínat nejen dětem, mladému publiku, ale i dospělým divákům.

František Kreuzmann je představitelem čtvrté generace slavného hereckého rodu. Krátký životopis

Jeho praděd Adolf Kreuzmann byl prvním hercem plzeňského Budilova souboru.

Dědeček, zasloužilý umělec František Kreuzmann, dlouholetý člen Vinohradského divadla a později Národního divadla, byl vynikajícím divadelním a filmovým hercem, jehož umění si pamatuje několik generací diváků.

Maminka Alena Kreuzmannová, dlouholetá členka souboru Městských divadel pražských, byla znamenitá divadelní a filmová herečka. Mnoho diváků si také jistě vzpomene i na její rozhlasové a dabingové mistrovství.

Zasloužilá umělkyně Anna Kreuzmannová, sestra Františka Kreuzmanna staršího, byla vynikající loutkoherečkou a první interpretkou Skupovy Máničky.

Divadelní společnost nese jméno Františka Kreuzmanna jako poctu všem těmto umělcům, kteří po desítky let rozdávali svoje mistrovství, radost a lásku, mnoha generacím diváků.


   

PODPORUJÍ NÁS

 

Městská část Praha 4Nadace život umělce

MCC

FRone

emertino